DİKSİYON

DİKSİYON VE BEDEN DİLİ EĞİTİMİ PROGRAMI

“Herkes Düşünme ve Konuşma Yeteneklerini Geliştirebilir.”

Bilgi, tecrübe ve yeteneklerimizi ne kadar etkili ve doğru kullanabiliyoruz? İnsan, sosyal bir varlıktır. Hayatını devam ettirmesi için diğer insanlarla iletişim kurmak zorundadır. İnsanlarla iletişim kurabilmek, duygu düşünce ve isteklerini ifade etmek için kullanabileceği en önemli araç ise “dil”dir. İşte bu unsur konuşmanın da dinamiğini oluşturmaktadır.

Herhangi bir dili doğru, güzel ve etkili konuşabilmek her insan için ona özgü bir ayrıcalık belgesidir, Konuşması, ses tonu, kelimeleri doğru seçip yerinde kullanması, doğru telaffuz etmesi kişiyi diğer insanlardan daha farklı bir konuma getirir.

Mesleki ve özel yaşamda kendimizi iyi ifade edebilmek, yaptığımız işi iyi ve doğru anlatabilmek, rolümüzü doğru oynayabilmek başarımızı artırır.

Dinletebilmek, ikna edebilmek, kabul görmek, tercih edilmek ve başarmak isteriz. Başarmak için ilk adım, doğru ve etkili iletişim kurabilmektir. Bunu sağlayan, konuşma becerimizdir.

Günümüzde başarıya giden yol bilgi ve becerilerin durmaksızın geliştirilebilmesinden geçiyor.

Kişinin farklılıklarını kavrayıp yeteneklerini kanıtlaması gerekiyor. İşi bilmek yetmiyor. Nasıl sunulduğu, kullanılan dil ve hatta bedenin söyledikleri bazen işin önüne geçiyor.

Bu çalışmalara katılan birey, kişiliğini ve konuşma özelliklerini tanır; eksikliklerini fark eder. Dil

doğaçlamalarıyla kendini geliştirme şansı bulur. Atölye çalışmalarında, kendi konuşma özelliklerine uygun, kendine özgü iletişim becerilerini profesyonel teknikler ve ipuçları ile geliştirir.Hangi meslek grubundan olursa olsun, kişinin kendini doğru ifade edebilmesini sağlar.Topluluk önünde konuşamama korkusundan uzaklaştirir. Dil ve beden uyumunu sağlayıp iletişim kazalarını en aza indirger.Kısacası “ne kadar anlatırsan anlat, söylediklerin anlatabildiğin kadardır'” gerçeğinden yola çıkıp duygu ve düşüncelerin, ses ve ses organlarını, nefesi doğru kullanarak, akıcı ve anlaşılır şekilde, jest ve mimiklerle desteklenerek aktarılmasıni saglar

 

 

PROGRAMIN AMACI:

 

- Kurallarına Uygun, Akıcı ve Anlaşılır Konuşma Becerisini,

- Bireyin Kendisini Etkili Bir Biçimde İfade Edebilmesini,

- Topluluk Önünde Konuşurken Heyecanını Kontrol Edebilmesini,

- Sesbilim Açısından Tüm Seslerin Doğru ve Güzel Söylenebilmesini,

- Bireyin, Sesini Etkili Bir Biçimde Kullanabilmesini,

- Bireyin Beden Dilini Etkili Biçimde Kullanabilmesini Sağlamak.

 

 

PROGRAMIN İÇERİĞİ:

- Nefes Güçlendirme ve Doğru Nefes Alabilme

- Nefes Kullanma Teknikleri

- Topluluk Önünde Konuşurken Soluğun Denetimi

- Sesin Etkili Kullanımı

- Doğru Sesletimin Önemi

- Ünlülerin Doğru Çıkarılış Biçimleri ve <ğ> ile Kullanımı

- Ünsüzlerin Doğru Sesletimi

- Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Farklar

- Konuşma Aygıtımıza Esneklik Kazandırma

- Akıcı ve Anlaşılır Konuşmanın Sağlanması

- Süre, Ezgi, Ulama, Kavşak, Durak vb. Kurallari

- Tonlama ve Vurgu

- Sözcükleri ve cümleleri anlamına göre tonlama

- Türkçeyi Doğru Kullanma ve Düzgün Cümle Kurma

- Hitabet

- Sunum Teknikleri

- Beden Dilinin Etkili Kullanımı

- Konuşmaları Vücut Diliyle Destekleme

- İkili Diyalog ve Bireysel Anlatım Çalışmalarıyla Beden Dilini Kullanma

- Drama Teknikleriyle Bireyin Kendini Daha Rahat ifade Edebilmesini Sağlama